Mitt senaste projekt

Jag har de senaste 12 månaderna jobbat som utvecklare och arkitekt i ett intranät projekt för en global koncern med över 47 000 anställda. Byggt på en microservice arkitektur i Azure som konsumeras av en React single page application lösning.


react

jest

.net core

node

azure